• 6 770 780
 • E - R 8:30 - 17:00

MILLISES SUUNAS JA KUHU ON SINU ETTEVÕTE LIIKUMAS?

Kas sa tead millises suunas ja kuhu on Sinu ettevõte liikumas? Kas sinu töötajad teavad, mis on nende töö laiem eesmärk?

Need on küsimused, mis igapäevases kiires töörütmis kipuvad sageli tahaplaanile jääma. Samas on igal ettevõttel olemas mingisugune suurem siht ja eesmärk, mida mööda soovitakse liikuda ja kuhu jõuda. Sageli lihtsalt selle peale liiga tihti ei mõelda ning paljudes ettevõtetes ei ole suurem plaan ja selleni jõudmise viisid ka täpsemalt määratletud või siis ajakohased. Siit võib tuletada taas mõned küsimused:

 • kuidas sa saad jõuda sihtpunkti, kui ei ole teada, kuhu oled minemas?
 • kui motiveeritud on töötajad, kui neile on ebaselge ettevõtte siht ja sellest tulenevalt nende isiklikud tööalased eesmärgid?

Sihi paika seadmiseks on ettevõttel esmalt mõistlik määratleda:

 • missioon – mis on meie „suurem ja kõrgem „eksisteerimise põhjus;
 • visioon – kuhu tahame jõuda nt. 5-aasta pärast;
 • põhiväärtused ja tegevuspõhimõtted – mis on meile oluline meie igapäevases tegevuses;
 • konkurentsieelis – millega soovime teiste sarnaste ettevõtete seast silma paista.

Seejärel saab välja töötada juba pikaajalised strateegilised eesmärgid, lühemaajalised eesmärgid ning osakondade ja töötajatepõhised eesmärgid. Eesmärgi seadmisel tasub alati endalt küsida, kas eesmärk aitab meid lähemale ettevõtte visioonis ja missioonis määratletule. Parima tulemuse saavutamiseks peab iga väiksemgi eesmärk teenima pikemajaliste eesmärkide huve, pikaajalised eesmärgid aga omakorda ettevõtte visioonini jõudmise huve.

Strateegia struktureerimiseks ja strateegiliste eesmärkide jälgimiseks on hea tööriist väga laialdaselt kasutusel olev Balanced Scorecard ehk tasakaalustatud mõõtmismudel. See mudel vaatab ettevõtte strateegilisi eesmärke läbi nelja aspekti:

 • töötajad ja pidev õppimine;
 • sisemised protsessid;
 • kliendid;
 • finantsid.

Iga aspekt sisaldab omakorda:

 • suuremaid ja üldisemaid eesmärke, nt. kliendirahuolu kasvatamine;
 • konkreetseimaid mõõdikuid (KPI), mille abil mõõdame oma suuremate eesmärkideni jõudmist, nt. kliendirahulolu indeks;
 • numbrilisi eesmärke mõõdikutele, nt. kliendirahulolu indeks > 4,5;
 • konkreetseid tegevusi, mis aitavad meid eesmärgini jõuda.

Starteegiliste eesmärkide väljatöötamisel on heaks abimeheks SWOT-analüüs. Seda saab kasutada ajurünnakuna ettevõtte tugevuste, nõrkuste ning väliste võimaluste ja ohtude väljaselgitamiseks.

Strateegia väljatöötamisse tasub alati kaasata võimalikult palju töötajaid erinevatest valdkondadest. Kehtib põhimõte, et „mitu pead on ikka mitu pead“ ning samuti võtavad töötajad strateegia palju paremini omaks, kui nad on saanud selle loomises ise kaasa rääkida.

Ei tasu unustada, et strateegia loomine ei ole ühekordne tegevus – paneme kirja ja võtame taas lauale siis, kui eesmärkide tähtajad hakkavad lähenema. Tasub paika panna regulaarsus, millega tegevusi ja mõõdikuid üle vaadatakse ja vajadusel korrigeeritakse. Samuti on hea aeg ajalt võtta „seinale“ suur pilt, et hoida fookus paigas.

FlexiData abil on mugav ja lihtne kogu strateegilise juhtimise tervikut hallata. Kogu informatsioon on omavahel seotud ning graafiliselt kuvatud. Lihtne on hallata mõõdikuid, eesmärke ja tegevusi, samuti ei luba juhtimispaneelil olevad või e-mailiga automaatselt saadetavad teavitused asjadel unustuse hõlma vajuda.

Kokkuvõtteks võib öelda, et edu võti on targalt valitud strateegia omamine ning selle pidevas fookuses hoidmine ja järgimine kõikides oma tööalastes tegevustes.

© 2024 Flexcom Solutions OÜ
Kasutuskogemuse parandamiseks kasutame lehel "küpsiseid".
Nõustun Keeldun